top of page
  • Foto van schrijverTrices

Op dinsdag 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de herziene initiatiefwet open overheid (Woo) die door GroenLinks en D66 werd ingediend. Het was een lang beleidstraject waar verschillende externe organisaties input aan hebben gegeven. Nu de wet door de Tweede Kamer is aangenomen, is dit een stap in de goede richting naar een transparantere overheid. Want als de wet ook daadwerkelijk wordt ingevoerd dan betekent dit dat overheden verplicht hun documenten actief openbaar moeten maken.


De laatste versie van de wet werd naar een hoger niveau getild door het recente rapport over de toeslagenaffaire van de parlementaire commissie Van Dam. Om informatie actief openbaar te kunnen maken is een goede informatiehuishouding binnen het Rijk essentieel. Als de Rijksoverheid de totstandkoming van beleid en wetgeving onderbouwd moet kunnen verantwoorden is het tenslotte van belang dat informatie vindbaar, juist, volledig, betrouwbaar en duurzaam toegankelijk is. Juiste en toegankelijke informatie is ook nodig voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de overheid zelf en is randvoorwaardelijk voor een goede informatievoorziening.


Naast de aangenomen nieuwe Wet open overheid, gaat de overheid verder op weg naar openheid met het vierde nationale Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit vierde Actieplan Open Overheid(2020-2022) ligt de focus op open organisaties voor een open democratie, zowel op lokaal als op nationaal niveau. Dit vergt werk en onderhoud en openheid is een van de middelen om dit te bereiken. De officiële lancering van het plan vindt plaats op dinsdag 16 februari.


49 weergaven0 opmerkingen
  • Foto van schrijverManuël Soumahu

Tja, waar anders kun je vandaag de dag over mijmeren dan ‘toen alles nog gewoon was’.

Dan denk ik bijvoorbeeld aan eerste kerstdag, wanneer we met de hele familie samenkomen.

Dat samenkomen heeft door de jaren heen de omvang van een klein event gekregen, van zo’n 50 personen. De huidige realiteit is echter dat we niet in groepen samen komen. Daar verlang ik wel naar en dat is wat ik mis. Het samen zijn, samen lachen, praten, geinen, mieren, ……… kortom, de gezelligheid.


Ja, gezelligheid! Daar denk je in eerste instantie niet aan bij een kantoortuin. En toch… in een kantoortuin is er rumoer, geouwehoer, hoor je het getyp, en gezeur. Tijdens kerst geeft een verlichte kerstboom sfeer aan de tuinen, is de sfeer extra gemoedelijk en klinkt er misschien zelfs een kerstliedje. Maar nu is het in de meeste tuinen al maanden stil en de gezelligheid, die toch door mensen gemaakt wordt, ver te zoeken.

Gelukkig kan ik thuiswerken, voel ik me fysiek en mentaal goed. En ondanks dat mis ik het, de kantoortuin.


Maar laten we vooruitkijken. We laten 2020 achter ons en 2021, met al zijn uitdagingen, ligt voor ons. Het speelveld is sinds maart 2020 in sneltreinvaart aan het veranderen. Naar mijn mening zit de kracht in het samen veranderen, samen vooruit kijken, samen bouwen aan morgen. Niet wegkruipen achter je eigen bureau in je Home Office maar samen zowel binnen, als buiten de eigen organisatie. Meer dan ooit de connectie op basis van partnership en verbinding zoeken als platformorganisatie.

De tuin is misschien zo gek nog niet.

19 weergaven0 opmerkingen
bottom of page