top of page

Kennis van processen,
daar draait het om!

Alles is een proces. Vanuit die gedachte gaan onze Trilenten en Trilancers aan de slag met projecten op het gebied van procesmanagement, informatiemanagement en projectmanagement. Door procesmatig te werk te gaan, creëren wij overzicht en zorgen wij dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken.

Procesmanagement

Procesmanagement draait om continue verbetering door het beschrijven (plan), besturen (do), analyseren (check) en verbeteren (act) van processen. Met behulp van methoden als Lean en Six Sigma helpt Trices organisaties effectiever en efficiënter te werken en voortdurend hun kwaliteit te optimaliseren.

Trices biedt hulp bij de digitalisatie van processen of bij het aanpassen van processen bij veranderende wetgeving, marktomstandigheden of implementatie van nieuwe systemen. Daarnaast 

Naast deze voorbeelden kunnen wij u ook helpen bij grote veranderingen zoals het digitaliseren van processen of het aanpassen van processen door wetwijzigingen, veranderende marktomstandigheden of implementatie van nieuwe systemen. Ook voor ondersteuning bij het verkrijgen van een certificering zoals ISAE of ISO, kunt u bij Trices terecht.

Wij helpen u graag uw processen goed te beschrijven met daarbij de risico’s en beheersmaatregelen. Trices kiest hierbij altijd voor een procesbenadering, want kennis van processen, daar draait het om.

Trices legt bestaande kennis over het onderwerp vast en breidt deze uit met nieuwe ontwikkelingen en ervaringen. Deze kennis zetten onze professionals optimaal in om hun opdrachten in procesmanagement succesvol uit te voeren.

Informatiemanagement

Informatiemanagement structureert informatie in de organisatie en maakt het mogelijk dit in te zetten om de doelen van de organisatie te realiseren. 

In elk bedrijfsproces binnen een organisatie wordt informatie ontvangen, gecreëerd en aangewend. De hoeveelheid informatie is de afgelopen jaren immens toegenomen, voornamelijk door digitalisering. Hierdoor zijn organisaties zowel in hun strategie als inrichting informatieafhankelijker geworden.

Trices ziet informatiemanagement als het gebalanceerd managen van de centrale componenten binnen het zogenaamde negenvlaksmodel, met inbegrip van hun onderlinge externe relaties. Met dit model brengen wij de strategie (richten), de structuur (inrichten) en de uitvoering (verrichten) in harmonie met de business, informatie en technologie.

HRM

De juiste inzet van HRM biedt organisaties de mogelijkheid om haar mensen zo duurzaam en efficiënt mogelijk in te zetten om haar doelstellingen te bereiken.

bottom of page