top of page

HRM

Human Resource Management (HRM) heeft als doel het menselijk kapitaal binnen de organisatie in te zetten op de meest duurzame en efficiënte manier.

 

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om op een meer flexibele basis een

HR-professional in te zetten. Een interim HR-professional bindt zich voor een bepaalde periode aan een organisatie, bijvoorbeeld bij tijdelijk capaciteitsgebrek, invulling van zwangerschap, en/of bij speciale HR-projecten.

Trices en HRM

 

HR-professionals, aangesloten bij Trices, dragen vanuit het HR-standpunt bij aan de successen van organisaties. Dit doen zij door in het werk en, alle acties die hieruit voortvloeien, de doelstellingen van organisaties centraal te stellen. Vaak is de kern van opdrachten optimalisatie van processen, gecombineerd met veranderingsmanagement.
Trices heeft opdrachtgevers bij zowel profit- als non-profit organisaties. Bij Trices zijn zowel junior als senior HR-consultants actief.

Trices HR-Netwerk

 

Naast eigen medewerkers heeft Trices een platform voor HR opgezet,

het ‘Trices HR-Netwerk’. Dit netwerk bestaat uit Trilancers, die ingezet kunnen worden bij een specifiek verzoek of een vraag uit een bepaalde branche (bijvoorbeeld gemeenten of zorg).

 

Ook wordt binnen dit netwerk van HR-professionals kennis gedeeld en ervaring uitgewisseld. Vanuit het netwerk worden onder andere workshops, themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken georganiseerd.

Behoefte aan meer informatie? Ga hier naar de contactpagina.

bottom of page