top of page

Informatiemanagement

Informatiemanagement heeft als doel om informatie als bedrijfsmiddel op een duurzame en efficiënte manier te managen en in te zetten om de doelen van de organisatie te realiseren.

 

In elk bedrijfsproces binnen een organisatie wordt informatie ontvangen, gecreëerd en aangewend. Deze informatie is de afgelopen jaren immens toegenomen, mede veroorzaakt door de verder gaande digitalisering. Hierdoor zijn organisaties zowel in hun strategie als inrichting, informatieafhankelijker geworden.

 

De sterke groei van informatie, de verder gaande digitalisering en informatieafhankelijkheid; reden te over om informatie als bedrijfsmiddel te managen. 

 

Het managen van informatie als bedrijfsmiddel is een continu proces van het in lijn brengen van de business en de IT (Business IT Alignment), de business en de informatie/communicatie en de IT en de informatie/communicatie. Binnen het negenvlaksmodel van Rik Maes wordt dit weergegeven d.m.v. drie kolommen:

Van rechts naar links (figuur 1) gaat het om het produceren, interpreteren en gebruiken van informatie.

We spreken hierbij in de rechterkolom van data, in de middelste van informatie en in de linker van kennis. Informatiemanagement heeft betrekking op elk van deze drie verschijningsvormen! Hetgeen neerkomt op de balans van, aan de ene kant het op de juiste manier inzetten van de IT en aan de andere kant de business wens voor de juiste informatie op het juiste moment.

Afbeelding1.png
afbeelding 2.JPG

figuur 1

figuur 2

Trices en Informatiemanagement

 

De vier hoekpunten van het negenvlaksmodel, die overeenkomen met de componenten van het Henderson & Venkatraman’s model, zijn grensgebieden van informatiemanagement; met deze gebieden vindt intensief grensverkeer plaats. Informatiemanagement legt verbindingswegen aan tussen deze gebieden.

 

Als Trices zien wij informatiemanagement als het gebalanceerd managen van de centrale componenten binnen het negenvlaksmodel (figuur 2), met inbegrip van hun onderlinge externe relaties. Zodat er harmonie ontstaat met de strategieën, doelen en behoeften van de business.

Trices heeft ervaring binnen profit en non-profit organisaties. Als het gaat om uw informatiehuishouding, dan kan Trices u ondersteunen met het conceptueel vormgeven van een digitaal klantcommunicatie platform, een document management strategie of duurzaam digitaal Informatiebeheer.

Behoefte aan meer informatie? Ga hier naar de contactpagina.

bottom of page