top of page

Wetgeving

Wetgeving is voor organisaties van groot belang omdat het (onopzettelijk) niet naleven hiervan veel verstrekkende gevolgen kan hebben voor u en de organisatie.

 

Trices heeft veel kennis met betrekking tot de AVG/GDPR en omgevingswet.

AVG/GDPR

 

Iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Dat kunnen gegevens zijn van klanten of cliënten, leveranciers, samenwerkingspartners of medewerkers. Organisaties moeten aan de Europese regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) voldoen.

 

Werkt u volgens de wet- en regelgeving rondom privacy? Doen uw collega’s dat ook? Voldoet de organisatie volledig aan de wet- en regelgeving?

Trices en de AVG

 

Als specialist op het gebied van procesmanagement kan Trices uitstekend de vertaalslag maken van regelgeving naar praktijk. We bedenken pragmatische oplossingen die primaire processen niet hinderen en op draagvlak kunnen rekenen bij de medewerkers in organisaties. We hebben veel kennis en uitgebreide ervaring over de AVG in huis en houden die up-to-date. Door de procesgerichte benadering van Trices weten we als geen ander hoe gegevensstromen in een organisatie lopen en welke aanpassingen in processen, systemen en beleid nodig zijn om privacy compliant te zijn, en vooral …..

te blijven! 
Naast implementatie van de AVG, houdt de ondersteuning van Trices niet op. Door periodieke controle en naleving, het perfectioneren van de implementatie, behoudt de organisatie continue de AVG compliance. 

Trices biedt ondersteuning bij de AVG door

 

Het uitvoeren van een privacy compliance check; een quick scan om een beeld te krijgen hoe de organisatie omgaat met de wet- en regelgeving ten aanzien van privacy, én waar de risico's liggen

Ondersteuning bij het implementeren van de aanpassingen in processen, systemen en beleid, die nodig zijn om privacy compliant te zijn en te blijven

Het voeren van een bewustwordingscampagne onder (nieuwe) medewerkers

Onderzoeken en afhandelen van mogelijke datalekken

Vervullen van de rol Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer namens een organisatie

Bieden van een helpdesk die dagelijks beschikbaar is voor adviezen en vragen

>

>

>

>

>

>

Trices AVG Checklist

 

Wilt u zelf checken in hoeverre uw organisatie AVG compliant is, dan kunt u dit doen door middel van een quick scan, de Trices AVG Checklist.

Vanzelfsprekend kunt u daarnaast ook contact met ons opnemen, wanneer wij u van dienst kunnen zijn met het beantwoorden van verdere vragen.

 

DE OMGEVINGSWET

 

Naar verwachting zal per 1 juli 2022 de Omgevingswet ingevoerd worden. Deze wetgeving heeft gevolgen voor alle overheidsorganisaties die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving.

 

Ondanks dat de minister een slag om de arm houdt voor wat betreft een mogelijk uitstel van invoering, weten we echter zeker dat de wetgeving ingevoerd gaat worden.

Trices en de Omgevingswet

 

Trices heeft in 2020 in samenwerking met een aantal gespecialiseerde organisaties, de Denktank Omgevingswet opgericht. Deze verdiept zich in de wetgeving met als doel een goede partner te zijn voor begeleiding en advisering bij de implementatie van de Omgevingswet.


Wij zijn van mening dat het tijdig eigen maken en implementeren van de wetgeving, een zeer positief resultaat zal opleveren. Zo wordt de wetgeving vooraf goed eigen gemaakt, worden betrokken partijen juist geïnformeerd en eventuele hindernissen op adequate wijze genomen. Tevens worden ad hoc activiteiten hiermee tot het minimale gereduceerd.
Als laatste, maar niet als minste, wordt onrust door medewerkers en betrokken partijen zoveel mogelijk voorkomen. Vragen en antwoorden kunnen namelijk tijdig gesteld én beantwoord worden.

 

Eigenlijk komt het erop neer dat wij vinden dat partijen gewoon moeten beginnen onder het motto ‘Just do it’.


Behoefte aan meer informatie? Ga hier naar de contactpagina.

 

bottom of page