top of page
  • Foto van schrijverTrices

Actieve openbaarmaking van informatie

Op dinsdag 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de herziene initiatiefwet open overheid (Woo) die door GroenLinks en D66 werd ingediend. Het was een lang beleidstraject waar verschillende externe organisaties input aan hebben gegeven. Nu de wet door de Tweede Kamer is aangenomen, is dit een stap in de goede richting naar een transparantere overheid. Want als de wet ook daadwerkelijk wordt ingevoerd dan betekent dit dat overheden verplicht hun documenten actief openbaar moeten maken.


De laatste versie van de wet werd naar een hoger niveau getild door het recente rapport over de toeslagenaffaire van de parlementaire commissie Van Dam. Om informatie actief openbaar te kunnen maken is een goede informatiehuishouding binnen het Rijk essentieel. Als de Rijksoverheid de totstandkoming van beleid en wetgeving onderbouwd moet kunnen verantwoorden is het tenslotte van belang dat informatie vindbaar, juist, volledig, betrouwbaar en duurzaam toegankelijk is. Juiste en toegankelijke informatie is ook nodig voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de overheid zelf en is randvoorwaardelijk voor een goede informatievoorziening.


Naast de aangenomen nieuwe Wet open overheid, gaat de overheid verder op weg naar openheid met het vierde nationale Actieplan Open Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In dit vierde Actieplan Open Overheid(2020-2022) ligt de focus op open organisaties voor een open democratie, zowel op lokaal als op nationaal niveau. Dit vergt werk en onderhoud en openheid is een van de middelen om dit te bereiken. De officiële lancering van het plan vindt plaats op dinsdag 16 februari.


49 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page