Privacy: AVG / GDPR

Werkt u volgens de huidige wet- en regelgeving rondom privacy?

Doen uw medewerkers dat ook?

Weet u of uw organisatie volledig aan de wet- en regelgeving voldoet?

 

Iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens. Dat kunnen gegevens van klanten of cliënten zijn, van leveranciers, van samenwerkingspartners of van medewerkers. Uw organisatie moet sinds 25 mei 2018 aan de Europese regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) voldoen.

 

Trices heeft uitgebreide ervaring in het implementeren van de AVG, maar houdt daarna niet op met ondersteuning. Periodieke controle en naleving, het perfectioneren van uw implementatie, houdt uw organisatie continue AVG compliant.

 

Wij zijn gespecialiseerd in procesmanagement en weten daardoor als geen ander hoe gegevensstromen in een organisatie lopen en welke aanpassingen in processen, systemen en beleid nodig zijn om privacy compliant te zijn en te blijven.

Wij kunnen uitstekend de vertaalslag maken van regelgeving naar praktijk en pragmatische oplossingen bedenken die uw primaire processen niet hinderen en die op draagvlak kunnen rekenen bij uw medewerkers. We hebben veel kennis over AVG in huis en houden die up-to-date. Dit doen we onder meer door samenwerking met juridische partners.

 
 

Wij bieden op verschillende manieren ondersteuning:

   > Het voeren van een bewustwordingscampagne onder (nieuwe)                              medewerkers. Door middel van een informatieve presentatie, ondersteund           door praktijkvoorbeelden, komen alle facetten van de wet- en regelgeving             aan bod.

   > Uitvoeren van een privacy compliance check, een quick scan om in korte tijd 
       een beeld te krijgen van hoe uw organisatie omgaat met wet- en regelgeving
       ten aanzien van privacy en waar de risico’s liggen. Deze check kan tevens
       periodiek ingezet worden om borging te garanderen.

   > Ondersteuning bij het implementeren van de aanpassingen in uw processen,
       systemen en beleid die nodig zijn om privacy compliant te zijn.

   > Onderzoeken en afhandelen van mogelijke datalekken.
   > Bieden van een helpdesk die dagelijks beschikbaar is voor adviezen en
       vragen.

   > Vervullen van de rol Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer   
       namens uw organisatie.

Trices AVG Checklist

Wilt u zelf checken in hoeverre uw organisatie AVG compliant is, dan kunt u dit doen door middel van een quick scan, de Trices AVG Checklist.

Vanzelfsprekend kunt u daarnaast ook contact met ons opnemen, wanneer wij u van dienst kunnen zijn met het beantwoorden van verdere vragen.

 

Kennis van Processen, daar draait het om!