Omgevingswet

Trices en de Omgevingswet

Naar verwachting zal per 1 januari 2022 de Omgevingswet ingevoerd worden. Deze wetgeving heeft gevolgen voor alle overheidsorganisaties die zich bezighouden met de fysieke leefomgeving. Ondanks dat de minister een slag om de arm houdt voor wat betreft een mogelijk uitstel van de invoering, weten we echter zeker dat de wetgeving ingevoerd gaat worden.

 

Trices heeft zich de afgelopen jaren, in samenwerking met een aantal gespecialiseerde organisaties verdiept in deze wetgeving, met als doel een goede partner te zijn voor begeleiding en advisering bij implementatie.

 

De invoering van de AVG wetgeving heeft ons geleerd dat er door partijen lang werd gewacht met het doorvoeren van de benodigde veranderingen. Als gevolg hiervan werd een achterstand opgelopen en moest achteraf een inhaalslag worden gemaakt.

 

Wij zijn van mening dat het tijdig eigen maken van de wetgeving en een tijdige implementatie daarvan, een zeer positief resultaat zal opleveren.

Zo wordt de wetgeving vooraf goed eigen gemaakt, worden betrokken partijen juist geïnformeerd en eventuele hindernissen op adequate wijze genomen.

Tevens worden ad hoc activiteiten hiermee tot het minimale gereduceerd.

Als laatste maar niet als minste, wordt onrust, door medewerkers en betrokken partijen, zoveel mogelijk voorkomen. Vragen en antwoorden kunnen namelijk tijdig gesteld én beantwoord worden.

Eigenlijk komt het erop neer dat wij vinden dat partijen gewoon moeten beginnen onder het motto ‘Just do it’.

 

Trices heeft meer dan 10 jaar ervaring in procesmanagement en implementaties van organisatieveranderingen. Dit doen we landelijk met eigen medewerkers die worden ondersteund door specialisten vanuit het werkveld.

 

Bij interesse voor een oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met

Brian Kirwan.

Kennis van Processen, daar draait het om!