Ontwikkelen van Organisaties

Trices heeft verschillende producten en diensten om uw organisatie verder te helpen. 

Onze werkwijze

Trices staat voor het duurzaam verbeteren van bedrijfsprocessen in brede zin des woords. Daarbij vinden wij de menselijke waarde en procesmatige aanpak essentieel. Het verbeteren van processen is volgens ons alleen succesvol bij een top-down sturing en bottom-up invulling.

 

Wilt u dat uw organisatie:

- efficiënt werkt?

- korte doorlooptijden heeft?

- soepel samenwerkt met interne en externe partijen?

- de verwachtingen van uw klant overtreft?

- kennisdeling en -borging structureel vastlegt?

- op een ongedwongen manier snel concrete verbeteringen realiseert?

- een proceshandboek hanteert of dit up-to-date krijgt?

 

Dan is Trices uw partner om samen met u en uw eigen medewerkers te helpen bij het implementeren van verbeteringen binnen uw organisatie. Zo wordt gezamenlijk gewerkt aan de verbetering van werkprocessen en de continuïteit daarvan.

 

Bijsturen op basis van nieuwe inzichten, deuren openen in organisaties, het kritische bevragen over de uitvoering en aandacht houden op de menselijke en procesmatige kant van implementatie is waar wij goed in zijn.

 

Trices heeft ruime ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen waarbij een bottom-up benadering als uitgangspunt dient. Doordat Trices beschikt over een breed scala aan skills, tooling en door slimme inzet van Young Professionals en senior consultants kunnen wij een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen relatief lage kosten.

 

Trices richt zich op klantgerichtheid, procesverbetering, draagvlak en gedragsverandering.

 


Diensten en producten

Trices is gespecialiseerd in de volgende diensten:

- procesmanagement en procesoptimalisatie. Onze consultants kunnen u ondersteunen met gebruik van methodieken als Lean, BPM en scrum

- het ontwikkelen van kwaliteitsmanagement systemen volgens modellen als ISO en INK

- het ontwikkelen van mensen binnen organisaties

- projectondersteuning

 

Daarbij kunnen wij verschillende producten opleveren:

- kaas-worst / worst-case sessie 

- proceshandboek